Wij geven water haar natuurlijke weg

28 Jul 2017

In dit bericht zoomen wij in op de belangrijke rol van water in combinatie met onze groendaken. Door de klimaatverandering en de toename van verhard oppervlak krijgt regenwater helaas steeds minder de kans om natuurlijk te infiltreren in de bodem.

Met onze groendaken creëert u een effectieve oplossing om overbelasting van ons rioolstelsel tijdens piekbuien te voorkomen. Met onze groendaken werkt u mee aan deze belangrijke behoefte. Graag leggen we u de details en overheidsmaatregelen uit:

 

We spreken over zowel waterberging als waterbuffering. Lees onder de foto verder.


FOTO: Groendak Lichttoren Eindhoven tijdens een regenbui.

 

Waterberging:

Water wordt opgevangen en gecontroleerd afgevoerd. Door water op het dak te bufferen of te bergen, wordt het rioolsysteem ontlast. 

Met name in stedelijke gebieden is dit van groot belang omdat de riolen niet zijn berekend op de piekbuien van tegenwoordig. In stedelijke gebieden zijn rioleringen berekend op een piekbelasting van t = 100. Dit getal staat voor een regenbui die eens in de 100 jaar voorkomt. In de huidige omstandigheden valt een dergelijke bui minimaal één keer per zomer, in werkelijkheid ook vaker.

 

Waterbuffering:

Water wordt vertraagd afgevoerd. Bijvoorbeeld via het substraat. 

 

Overheid:

Gelukkig is onze overheid ook bewust van dit belangrijke punt. Steeds meer gemeenten en waterschappen stellen de Watertoets in. Dit is een verplichting om water te bergen op het eigen perceel. 

Vrijwel alle waterschappen passen hier hun beleid op aan. Dit gebeurd op basis van de Waterwet (Wtw). Deze wet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Ook verbetert dit de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Het beleid en de handhaving daarop, komt tot stand in een wisselwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen.

Facebook
Twitter
Please reload

Hét samenwerkingsverband voor groendaken met zekerheid

  • LinkedIn Social Icon