top of page

VOORDELEN

VAN EEN GROENDAK

ALGEMENE

Water bufferen en retentie

​Door de toename van regenval en de verharding van steden is er meer overtollig water dat afgevoerd moet worden. Hierdoor zal er steeds meer neerslag dat op de daken van gebouwen valt, afgevoerd moeten worden naar het riool. Het traditionele rioleringsstelsel kan die grote hoeveelheid neerslag niet direct verwerken. Daarom zullen er extra maatregelen genomen moeten worden.

 

Een groendak zorgt voor het bufferen of het vertraagd weg laten stromen van de toenemende neerslag. Het bufferen van neerslag gebeurt in de verschillende lagen van een groendak. De meeste neerslag wordt gebufferd in het substraat dat werkt als een soort spons. Het water wordt vervolgens gebruikt voor de beplanting. Daarnaast loopt het overtollige water, door de verschillende lagen, vertraagd weg naar het riool. Dit ontlast de riolering in belangrijke mate.

Gezondheid

Groene daken en gevels oefenen een directe fysieke invloed uit op de mens. Zoals verlaging van hoge temperaturen in de zomer, een schonere lucht en geluidsdemping. Daarnaast heeft groen ook een direct effect op het welzijn van de mens. Dit wordt waargenomen als sierwaarde, geur, de verandering van de seizoenen en het dierenleven (biodiversiteit) dat door het groen wordt aangetrokken. Mensen verkiezen groen boven gebouwen, we vinden groen mooier, groen roept meer positieve gevoelens op.

In tal van onderzoeken wordt groen positief belicht in relatie met bijvoorbeeld sterfte, depressiviteit, angst, stress, hart- en vaatziekten, ADHD, overgewicht, concentratie en welbevinden. Kortom, een groene omgeving heeft een grote positieve invloed op de gezondheid. Maar hoe creëren we meer groen in een stedelijke omgeving met beperkte ruimte? Groene daken en gevels bieden uitkomst!

Biodiversiteit

De tegenstelling tussen stad en natuur is steeds meer aan het vervagen. We zien zelfs een trend dat de biodiversiteit – de diversiteit in soorten leven- in de stedelijke omgeving hoger ligt dan in het landelijk gebied. Groene daken en gevels kunnen een bijdrage leveren aan het verder vergroten van de stedelijke biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van planten die vlinders aantrekken, of het plaatsen van bijenkasten in daktuinen.

Meervoudig ruimtegebruik

Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking woont in de stad en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar meer zal worden. Beschikbare ruimte, zeker voor openbaar groen, is schaars en dus duur. Onze daken zijn daarom de uitgelezen plek om nieuwe, groene, leefruimtes te creëren zonder dure vierkante meters op de grond te gebruiken. Daktuinen hebben als bijkomende voordeel dat er lekker lang zon is en het uitzicht vaak bijzonder en mooi is!

Vermindering fijnstof

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 50 miljoen kilo aan fijn stof uitgestoten, met luchtvervuiling en - daaruit voortvloeiend- een stijging van ziektes als astma, bronchitis en ontstekingen aan de luchtwegen als gevolg. Bomen, heesters, planten en mossen kunnen een deel van dit fijn stof uit de lucht filteren. Alle soorten groen hebben een luchtzuiverende functie, dus ook dak- en gevelgroen. Het voordeel van de laatste twee, is dat het weinig tot geen extra beslag legt op de beschikbare ruimte. Naar schatting kan een extensief dak al 1,5 kilo fijn stof per hectare opnemen. Een toename van het aantal daktuinen en groene gevels zal dan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan zowel het milieu als de volksgezondheid.

Vermindering hittestress

In de stad kan het soms wel tot 5 graden Celsius warmer zijn dan op het omliggende platteland, waardoor het in warme zomers in de stad niet meer uit te houden is. De gebouwen absorberen de warmte van de zonnestralen en geven deze vervolgens af aan de omgeving. Traditionele daken werken op warme, zonnige dagen op die manier als een soort kacheltje. Dak- en gevelgroen kan een aanzienlijke invloed hebben op het stadsklimaat en warme stadse zomers een stuk aangenamer maken. Anders dan gebouwen, nemen planten warmte namelijk niet op, maar weerkaatsen ze die. Daarnaast koelen planten de lucht doordat ze vocht transpireren. Uit modelmatig onderzoek is gebleken, dat wanneer we de helft van onze daken intensief zouden vergroenen, we de temperatuur in de stad met gemiddeld 2 graden Celsius zouden kunnen verlagen.

Energie- en kostenbesparing

Energiebesparing en duurzaamheid staan hoog op de politieke agenda. Zo is in het Energieakkoord een besparing in het energieverbruik van 1,5% per jaar als doel gesteld. Dak- en gevelgroen kan hier in belangrijke mate aan bijdragen. Zo zorgen begroeide daken en gevels in de zomer voor verkoeling, wat het gebruik van airconditioning in onze huizen en kantoren vermindert. In de winter werkt het groen juist isolerend, wat kan leiden tot een besparing van wel 20% aan warmteverlies.

In Nederland worden daken al veelal gebruikt voor het opwekken van energie. Studie wijst uit dat zonnepanelen beter functioneren wanneer ze op een laag vegetatie staan. De waterdamp van planten voorzien de panelen van koeling. Vooral bij hogere temperaturen werken zonnepanelen daardoor efficiënter!

Veiligheid en sociale cohesie

Daktuinen creëren nieuwe ontmoetingsplekken en hebben zodoende een positief effect op de sociale cohesie. Vergroende gevels gaan graffiti tegen en geven de buurt een gemoedelijke uitstraling. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen zich veiliger op straat voelen in een groene omgeving en dat uitingen van agressie minder voorkomen in groenere buurten. Tenslotte is onlangs aangetoond dat groen stress verminderend werkt en dat mensen zich over het algemeen gelukkiger voelen in een groene omgeving.

Hét expertiseteam voor de ontwikkeling, de aanleg en het onderhoud van groendaken

Specialist in groendaken

10 jaar garantie op dak en groen

Advies over fiscale regelingen

Novacell naadloze en wortelwerende dakafdichting

Greenproof Label

bottom of page