GREENPROOF

GREENPROOF IS HÉT EXPERTISETEAM VOOR DE ONTWIKKELING, DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN GROENVOORZIENINGEN MET WATERBUFFERING OP DAKEN, DEKKEN EN BINNENTUINEN.
WJR_9121-BorderMaker
In de almaar groeiende markt van daktuinen is het goed te weten dat er één partij is op wie u kan bouwen; Greenproof. Uw bijzondere project komt probleemloos in handen van experts met ervaring. Die weten waar het bij een daktuin op aan komt.

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Als opdrachtgever krijgt u bij een groendak te maken met veel partijen die elk hun kennis in kunnen brengen. Het verband moet u zelf leggen. Greenproof ontzorgt u met gebundelde expertise en één aanspreekpunt.

VOORKOM HOGE KOSTEN ACHTERAF

Bij vroegtijdige betrokkenheid kunnen wij u goed adviseren. Nadenken over ontwerp, uitvoering en beheer voorkomt problemen en daarmee hoge kosten achteraf en schadeclaims van gebruikers.

10 JAAR VERZEKERDE GARANTIE

Garanties kennen voorwaarden en het is niet altijd duidelijk wat wel en niet onder de garantie valt. Voor u als opdrachtgever is het ondoenlijk te kijken wat wel en niet uitgesloten is. Bij Greenproof krijgt u 10 jaar verzekerde garantie op waterdichtheid van een groendak én op de werking van het systeem (en niet alleen de losse onderdelen). Ook het levende dakgroen valt bij Greenproof onder de garantie. Op die manier bent u ervan verzekerd dat alles wat groeit en bloeit dat ook blijft doen.

Binnen Greenproof werken wij met de producten van Nophadrain als preferred supplier.